Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżki Przyrodnicze

Ścieżki edukacyjne umożliwiają samodzielne poznawanie lasu oraz pracy leśników. Wyznaczone w terenie trasy, barwne tablice z interesującymi informacjami oraz elementy małej architektury dają możliwość odbycia fascynujących wycieczek i miłego spędzenia czasu wśród zieleni.

Ścieżka przyrodnicza „Góra Dylewska" Na Wzgórzach Dylewskich

Ścieżka przebiega przez najciekawsze fragmenty lasów będących pod opieką Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Ze względu na szczególne walory przyrodnicze oraz malownicze ukształtowanie terenu obszar ten jest jednocześnie Parkiem Krajobrazowym. Trasa liczy niecałe 2 km długości. Spacer wyznaczonym szlakiem pozwoli Państwu zapoznać się z tajemnicami przyrody i tajnikami pracy leśników. Dodatkowo przy ścieżce znajdują się tablice edukacyjne z opisem naszych rodzimych gatunków drzew.
Na początku trasy znajduje się miejsce postoju pojazdów, na którym można zaparkować zarówno samochód osobowy jak i autokar. Nieopodal szczytu Góry Dylewskiej usytuowana jest malownicza polana stanowiąca doskonałe miejsce na piknik. Należy jednak pamiętać, że ze względu na bezpieczeństwo lasu trzeba zgłosić zamiar rozpalenia ogniska do nadleśnictwa lub leśniczego. Regulamin korzystania z obiektu znajduje się na https://olsztynek.olsztyn.lasy.gov.pl/zasady-korzystania-z-terenow-lesnych#.YzPu2kzP260


Tematyka tablic:


1.Witamy na ścieżce przyrodniczej "Góra Dylewska"
Zawiera mapę ścieżki oraz podstawowe informacje o Wzgórzach Dylewskich;
2. Nadleśnictwo Olsztynek
Zawiera podstawowe informacje dotyczące terenu Nadleśnictwa Olsztynek;
3. Uszkodzenia drzew
Pokazuje rodzaje uszkodzeń drzew , które możemy zaobserwować podczas spaceru po ścieżce;
4. Gatunki drzew leśnych
Tablica ma za zadanie pomoc w nauce rozpoznawania gatunków drzew rosnących w okolicy;
5. Mieszkańcy lasu
Tablica z rysunkami pokazującymi mieszkańców lasu;
6. Przebudowa drzewostanu
Wyjaśnia jak leśnicy poprawiają kondycję i jakość drzewostanów na gruntach porolnych;
7. Śródleśne mokradło
Omawia rolę wody w lesie i pokazuje proces sukcesji małych zbiorników wodnych;
8. Ochrona lasu
Dzięki tej tablicy można dowiedzieć się co zagraża drzewom i zobaczyć jak wyglądają „mali niszczyciele"
9. Grzyby inaczej
Przedstawia rolę martwego drewna w lesie oraz pomaga w poznaniu organizmów z nim związanych;
10. Ptaki i nietoperze w lesie
Dzięki tej tablicy dowiesz się skąd się biorą dziuple i kto w nich mieszka.
11.Następstwo pokoleń.
Odpowiada na pytania: Skąd bierze się las? Czy las się sieje czy też sadzi?
12.Rezerwat przyrody „Jezioro Francuskie"
Tablica z informacjami dotyczącymi rezerwatu.
13.Urządzenia łowieckie
Z tablicy dowiesz się jak leśnicy wraz z myśliwymi dbają o zwierzęta zamieszkujące las.
14.Drewno –ekologiczny surowiec i materiał.
Dzięki tej tablicy dowiesz się jak jest zbudowane drewno i jak je wykorzystujemy w codziennym życiu.
13.Słupek oddziałowy
Zawiera informacje jak można zorientować się w lesie.
16.Odnowienie lasu.
Przedstawia zależności miedzy rodzajem i strukturą lasu, a rodzajem gleby na jakiej rośnie.
17. Zakończenie trasy.

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Uroczysko Napromek".

Ścieżka znajduje się w sąsiedztwie leśniczówki Napromek. Zróżnicowany teren, przez który biegnie trasa pozwala na poznanie walorów przyrodniczych Wzgórz Dylewskich. Tłem ścieżki są lasy leśnictwa Napromek, w których odbywa się zrównoważona gospodarka leśna. Część tablic rozmieszczonych na trasie przybliża pracę leśników, inne pokazują różnorodność przyrodniczą rejonu Wzgórz Dylewskich. Tablice, oprócz bogatych informacji zawierają interesującą szatę graficzną, która ma za zadnie ułatwić nauczycielom samodzielne prowadzenie zajęć edukacyjnych na ścieżce, jak również umożliwić lepsze przyswajanie informacji odwiedzającym Wzgórza Dylewskie turystom. Ze względu na niezwykłe walory przyrodnicze w 1994 roku obszar Wzgórz Dylewski został przekształcony w Park Krajobrazowy. Ochroną objęto obszar o powierzchni 71,5 km2 z czego ponad połowa porośnięta jest lasami. Tablice swoją tematyką obejmują zagadnienia związane z ochroną przyrody, pokazują rośliny i zwierzęta występujące w okolicy. Trasa zaczyna się i kończy przy Leśniczówce Napromek. Jest tam miejsce na ognisko, ławki, wiata oraz polna nadająca się do organizacji pikniku i zabaw na świeżym powietrzu. Przy Leśniczówce funkcjonuje również Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt.
Ścieżka doskonale nadaje się do samodzielnego prowadzenia zajęć przyrodniczych przez opiekunów i nauczycieli.

Regulamin korzystania z obiektu znajduje się na https://olsztynek.olsztyn.lasy.gov.pl/zasady-korzystania-z-terenow-lesnych#.YzPu2kzP260