Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Gospodarstwo Szkółkarskie Mielno nie prowadzi detalicznej sprzedaży substratu torfowego

Zakazy wstępu do lasu

Lasy Państwowe są dostępne dla wszystkich - gwarantuje to ustawa o lasach. Jednak w szczególnych przypadkach nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu na administrowanym przez nadleśnictwo terenie. Zawsze robi to, aby chronić przyrodę lub zapewnić bezpieczeństwo ludziom.