Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

RDLP w Olsztynie jest posiadaczem certyfikatu PEFC nr PL20/1447 wydanym przez SGS Polska Sp. z o.o. potwierdzającego prowadzenie trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów. 100% surowca certyfikowane przez PEFC"

W wyniku przeprowadzonego audytu wznawiającego certyfikat gospodarki leśnej w systemie PEFC wszystkie nadleśnictwa na terenie RDLP Olsztyn otrzymały certyfikat o nr. PL20/1447, wystawiony przez SGS Polska Sp. z o.o. Certification and Buisness Enhancement. Okres obowiązywania certyfikatu: od 11.11.2020 do 10.08.2023 roku.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jest pozarządową, niezależną, międzynarodową organizacją non-profit, która została założona w 1999 r. przez 11 narodowych organizacji PEFC z krajów europejskich. Głównym celemjej powołania jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez procesy certyfikacyjne wykonywane przez niezależne, wyspecjalizowane jednostki. Dotąd certyfikacji PEFC poddano ponad 200 mln ha lasów na świecie.

 

Materiały do pobrania