Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

RDLP w Olsztynie jest posiadaczem certyfikatu PEFC nr CSL/1051/2017 wydanym przez UDT-CERT,potwierdzającego prowadzenie trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów. 100% surowca certyfikowane przez PEFC"

W wyniku przeprowadzonego audytu wznawiającego certyfikat gospodarki leśnej w systemie PEFC wszystkie nadleśnictwa na terenie RDLP Olsztyn otrzymały certyfikat o nr. CSL/1051/2017, wystawiony przez Urząd Dozoru Technicznego. Okres obowiązywania certyfikatu: od 16.08.2017 do 15.08.2020 roku.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jest pozarządową, niezależną, międzynarodową organizacją non-profit, która została założona w 1999 r. przez 11 narodowych organizacji PEFC z krajów europejskich. Głównym celemjej powołania jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez procesy certyfikacyjne wykonywane przez niezależne, wyspecjalizowane jednostki. Dotąd certyfikacji PEFC poddano ponad 200 mln ha lasów na świecie.