Wydawca treści Wydawca treści

Zielony Punkt Kontrolny

Nadleśnictwo Olsztynek propaguje ideę biegów na orientację oraz udostępnia fragmenty lasu do uprawiania tej dyscypliny. Obecnie funkcjonuje obszar edukacji topograficzno-przyrodniczej Uroczysko Kołatek., które należy do sieci projektu Zielony Punkt Kontrolny

Zielony Punkt Kontrolny to tworzenie sieci stałych punktów kontrolnych oraz wykonywanie specjalistycznych, bardzo szczegółowych map według norm ustanowionych przez Międzynarodową Federację Orienteeringu.

Bieg na orientację zwane też Orienteering'em to dyscyplina w  której zawodnik posługując się mapą i kompasem ma za zadanie w jak najkrótszym czasie przebiec określoną trasę wyznaczoną w terenie (zazwyczaj jest to las) przez punkty kontrolne. Przebieg pomiędzy punktami kontrolnymi jest dowolny i właśnie wybór wariantu przebiegu stanowi istotę biegu na orientację.

Sukcesem jest samo pokonanie trasy i odnalezienie w określonej kolejności wszystkich punktów kontrolnych. W ciemno możemy zagwarantować, że każdy komu uda się pokonać trasę odczuje wielką satysfakcję. Im trasa jest trudniejsza tym ta satysfakcja będzie większa.

Mapa do biegu na orientację jest bardziej szczegółowa od tradycyjnej mapy topograficznej. Sporządzana jest według zasad określonych przez IOF. Większa część rysunku mapy przedstawia tzw. przebieżność lasu, która ma wpływ na wybór wariantu biegu do punktu kontrolnego. Kolor biały przedstawia las bardzo dobrze przebieżny, żółty teren otwarty (np. łąka, pola uprawne), odcienie zielonego – gęstość roślinności wpływającą na tempo biegu (ciemnozielony – roślinność hamująca bieg o 90% i więcej), niebieski – obiekty wodne (strumienie, bagna, jeziora, studnie, hydranty itp.), brązowy – rzeźba terenu (górki, obniżenia, muldy, kopce itp.), czarny – pozostałe szczegóły mogące pomóc w dokładnym umiejscowieniu się na mapie (drogi, kamienie, paśniki, ambony itp.).

Zielony Punkt Kontorlny "Dzikie Łąki"

Materiały do pobrania - DZIKIE ŁĄKI

 

Zielony Punkt Kontorlny "Kołatek"