Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Olsztynek znajduje się 6 obszarów chronionego krajobrazu .

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy o powierzchni 17 472 ha położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim na terenie gmin: Lubawa, Iława i miasta Iława, w powiecie nowomiejskim na terenie gmin: Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie i miasta Nowe Miasto Lubawskie.

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy o powierzchni 17 472 ha położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim na terenie gmin: Grunwald, Ostróda i miasta Ostróda oraz w powiecie olsztyńskim na terenie gminy Olsztynek.

Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich o powierzchni 14483 ha położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim na terenie gmin: Ostróda, Grunwald, Dąbrówno i miasta Ostróda, w powiecie iławskim na terenie gminy Lubawa, w powiecie Nowie Miasto Lubawskie na terenie gminy Grodziczno.

Dąbrówieński Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 5 655,00 ha położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim na terenie gminy Dąbrówno oraz w powiecie działdowskim na terenie gminy Działdowo.

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko D Ramuckiej o powierzchni 131 444 ha położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim na terenie gmin: Purda, Stawiguda i Olsztynek, w powiecie szczycieńskim na terenie gmin: Pasym, Wielbark, Jedwabno, Szczytno oraz w powiecie nidzickim na terenie gmin: Nidzica i Janowo.

Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Mielno o powierzchni 10 498 ha położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim na terenie gminy Olsztynek, w powiecie nidzickim na terenie gminy Kozłowo