Wydawca treści Wydawca treści

Okresowy zakaz wstępu do lasu - odwołany

Ostatnie silnie wiejące wiatry spowodowały ogromne uszkodzenia w naszych drzewostanach. Wiele drzew jest wywróconych, połamanych, zawieszonych na innych, ma naderwane korzenie, co wpływa na brak ich stabilność, w wielu miejscach wiszą też złamane konary.

Ze względu na duże zagrożenie życia i zdrowia osób przebywających w lesie, Nadleśniczy Nadleśnictwa Olsztynek wprowadza tymczasowy zakaz wstępu do lasu, który obowiązuje od dnia 24.02.2022 r. do 30.04.2022 r.  w Leśnictwach: Gibała, Mielno, Tymawa, Durąg, Napromek i Samin.

Dołożymy wszelkich starań, by jak najszybciej uprzątnąć zniszczenia.


Zakazy wstępu do lasu

Lasy Państwowe są dostępne dla wszystkich - gwarantuje to ustawa o lasach. Jednak w szczególnych przypadkach nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu na administrowanym przez nadleśnictwo terenie. Zawsze robi to, aby chronić przyrodę lub zapewnić bezpieczeństwo ludziom.

Zgodnie z ustawą o lasach nadleśniczy wprowadza zakaz wstępu do lasu, jeśli:

  • drzewostany lub runo leśne zostały znacznie uszkodzone. Zakaz zapewnia wtedy bezpieczeństwo ludziom - np. w lesie, w którym przeszedł huragan, nadłamane drzewa stanowią dla ludzi duże zagrożenie;
  • występuje duże zagrożenie pożarowe - aby człowiek nie wywołał w lesie pożaru;
  • wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna (np. opryski preparatami chemicznymi).

Za nieprzestrzeganie zakazu wstępu do lasu grozi mandat w wysokości 500 zł.

 

 

          Szczegółowe informacje o okresowych zakazach wstępu na powierzchniach leśnych, na których prowadzone są bieżące prace gospodarcze z zakresu ochrony lasu, hodowli i pozyskania drewna, z uwagi na ich dynamikę dostępne są w siedzibie nadleśnictwa.


Uwaga! Odwołujemy zakaz wstępu do lasu!

W związku z usunięciem w drzewostanach szkód, które stwarzały zagrożenie dla  zdrowia i życia ludzi,  okresowy zakaz wstępu do lasów  w granicach Leśnictw Maróz i Waplewo został odwołany  z dniem 01.09.2015 r.  W związku z tym zapraszmy na leśne ścieżki.

 

podstawa prawna: art.26 ust.3 pkt1 ustawu z dn. 28 września 1991 r. o lasach (dz.U.2014 poz.1153, z poźn.zm.)