Wydawca treści Wydawca treści

Platforma Obserwacyjna

Platforma do obserwacji przyrodniczych znajduje się w Rezerwacie Bagno Nadrowskie, bezpośrednio przy wsi Nadrowo.

Z drewnianej platformy obserwacyjnej można bezpiecznie popodziwiać całą panoramę Bagien Nadrowskich zarówno o świcie jak i o zmierzchu. Zadaszenie platformy ochroni wszystkich miłośników przyrody przed promieniami słonecznymi.

Platforma jest dedykowana wszystkim entuzjastom turystyki ornitologicznej.
Nawet początkujący obserwatorzy ptaków mogą z niej korzystać, ponieważ umieszczone zostały na niej specjalne tablice ułatwiające rozpoznawanie występujących w Rezerwacie gatunków awifauny.

Serdecznie zapraszamy.

Uwaga!!

Informujemy, że w lesie z przyczyn naturalnych mogą powstać różne przeszkody: wywroty, złomy, złamane konary drzew.
Ewentualne uszkodzenia naszych obiektów można zgłaszać pod nr tel. (89) 519 20 03

Przypominamy także, że odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania wszelkich urządzeń zlokalizowanych w naszych obiektach turystycznych i edukacyjnych ponosi użytkownik dorosły, a dzieci użytkują w/w urządzenia na odpowiedzialność opiekunów.

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami obiektów turystycznych, znajdujących się na terenie naszego Nadleśnictwa: 

https://olsztynek.olsztyn.lasy.gov.pl/zasady-korzystania-z-terenow-lesnych#.Xw1k7eeZSUk