Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zimowe Ptakoliczenie 2018

Zimowe Ptakoliczenie 2018

W zimowy piątek mieszkańcy Olsztynka wpierani merytorycznie przez leśników z Nadleśnictwa Olsztynek liczyli ptaki w ramach ogólnopolskiej akcji pn. Zimowe Ptakoliczenie. Terenem do obserwacji tradycyjnie był obszar skansenu w Olsztynku.

Nie trzeba być ornitologiem by zaobserwować i policzyć zimowe gatunki ptaków. Wystarczy odrobina cierpliwości,bystre oko i amatorska lornetka. Tego roku najliczniej były obserwowane kwiczoły, trznadle i sikory. Dla opornych adeptów ornitologii, jak na zamówienie, pokazały się kruki. Tych nie sposób było nie zauważyć.

 

 

Zimowe Ptakoliczenie (dawniej Zimowe Liczenie Ptaków w Parkach i Ogrodach) jest coroczną akcją, której inicjatorem jest OTOP . W czasie akcji każdy może notować, ilu przedstawicieli którego gatunku odwiedza jego karmnik, ogród, skwer przed blokiem czy okoliczny park. Liczenie przeprowadzić można indywidualnie, w gronie znajomych, czy też podczas bezpłatnej wycieczki ornitologicznej z przewodnikiem.

Tego dnia dzieci uczestniczące w ptakoliczeniu dowiedziały się,że „dzięciołek” to nie słodkie określenie dzięcioła, lecz nazwa gatunkowa. Dzięciołek nazywany też dzięciołem małym jest najmniejszym przedstawicielem rodziny dzięciołowatych. Wielkością jest zbliżony do wróbla. Często żeruje w towarzystwie sikor i kowalików. Jest gatunkiem dość rzadkim. To niewątpliwie najciekawsza z tegorocznych obserwacji.

Różnorodnością i dużą liczbą ptaków w skansenie możemy się cieszyć dzięki zróżnicowaniu krajobrazu. Tamtejszy teren obfituje w zadrzewienia i zakrzaczenia. Dzięki małej rzeczce Młynówce nie brakuje też wody i zarośli. Bardzo ważne są też stare drzewa owocowe. Dzięki temu uczestnicy akcji co roku mogą liczyć na nową ornitologiczną przygodę.