Wydawca treści Wydawca treści

Gdzie zgłaszać szkody łowieckie

W związku z wejściem w życie z dniem 1.04.2018 r. ustawy z dnia 22.03.2018 r. – nowelizującej Prawo łowieckie, która wprowadziła zmiany m.in. w problematyce związanej z procedurami szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych, informujemy, iż podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód i ustalenie wysokości odszkodowania jest obecnie organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta), właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Według nowego prawodawstwa szacowania dokonują zespoły, składające się z przedstawicieli gminy, właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie którego wystąpiła szkoda.

Całość procedur związanych z komunikacją personalną oraz obiegiem dokumentów w procedurze szacowania spoczywa na organach gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

 

Poniżej do pobrania pismo Ministra Środowiska w powyższej sprawie.


Afrykański pomór świń u dzików

Przed dwoma tygodniami potwierdzone zostało wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ASF) na Litwie. Tym samym wirus ASF (ASFV) znalazł się na obszarze Unii Europejskiej (UE).

Wskazane jest zdawanie sobie sprawy z faktu, że aktualnie dziki mogą być ważnym wektorem we wprowadzeniu wirusa ASF do Polski i jego szerzeniu się w populacji dzików, a później świń.
Prosi się zatem myśliwych i leśników o zwrócenie uwagi na zwiększone padnięcia w lesie dzików i poinformowanie o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii

więcej istotnych informacji tutaj