Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Prace leśne w rezerwatach podporządkowane są wymogom zadań ochronnych rezerwatów. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP. W Nadleśnictwie Olsztynek zlokalizowane są 4 rezerwaty przyrody.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Napromku prowadzony przez Nadleśnictwo Olsztynek znajduje się w Gminie Lubawa, Napromek 16. Trafiają do niego zwierzęta ranne lub chore. Ośrodek specjalizuje się w rehabilitacji ssaków, ale przyjmuje również ptaki.