Wydawca treści Wydawca treści

Wytwórnia substratu

Gospodarstwo Szkółkarskie Mielno, jedno z dwóch takich miejsc w Polsce, w którym na potrzeby Lasów Państwowych produkuje się substrat (podłoże) wykorzystywane głównie w produkcji szkółkarskiej sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym.  To właśnie ta bryłka podłoża (jego struktura, zawartość) okalająca rozwijający się system korzeniowy młodej rośliny ma ogromne znaczenie w dalszym jej rozwoju i prawidłowym wzroście. Odkryjmy więc tajniki, co zawiera i jak odbywa się produkcja tego życiodajnego podłoża.

Na początek trzeba trochę zamieszać…

Na specjalnie przygotowanej linii produkcyjnej, z zachowaniem odpowiednich proporcji wsypuje i miesza się poszczególne komponenty substratu.

Tak przygotowane podłoże, przy użyciu tłoku (pracującego pod dużym ciśnieniem), prasuje się i pakuje w worki, które następnie układa się na paletach. Dodatkowo z każdego dnia produkcji pobierana jest próbka produktu, która przetrzymywana jest w laboratorium do celów kontrolnych oraz nadawany jest numer partii. Dzienna wydajność wytwórni to 79,2 m 3.  W pełnym cyklu produkcyjnym, który z reguł trwa od sierpnia do końca roku produkuje się aż 6 - 6,5 tys. m3.  W ten sposób nasza mieszalnia zaspakaja zapotrzebowanie na substrat szkółek leśnych  z obszaru 20 nadleśnictw Lasów Państwowych.

Co zawiera substrat?

3 główne składniki tj. torf, perlit, dolomit zmieszane w różnym udziale procentowym. Torf wysokiej jakości dostarczany jest z Łotwy w tzw. big bagach, jest sterylny i  badany przez niezależne laboratoria pod kątem prawidłowości parametrów wymaganych do produkcji substratu. Dodatkowo wg potrzeb, podłoże może być wzbogacane wermikulitem (ten rodzaj substratu stanowi 30% ogólnej produkcji). 


Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.