Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadzorowane

Nadleśnictwo Olsztynek pełni nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności  Skarbu Państwa na mocy porozumień ze starostwami : ostródzkim, olsztyńskim, iławskim, nidzickim.

Właściciele lasów prywatnych w celu uzgodnienia czynności powinni kontaktować się bezpośrednio z odpowiednimi leśniczymi lub za pośrednictwem biura Nadleśnictwa.