Wydawca treści Wydawca treści

Udostępnianie dróg leśnych

Na podstawie Zarządzenia Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami, Nadleśniczy Nadleśnictwa Olsztynek Zarządzenie nr 53/2019 z dnia 08.11.2019 r. wprowadza do stosowania niżej wymienione regulaminy korzystania z dróg leśnych:

  1. „Regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Olsztynek”,
  2. Regulaminu korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Olsztynek”.