Wydawca treści Wydawca treści

Udostępnianie dróg leśnych

UDOSTĘPNIANIE DRÓG LEŚNYCH

Na podstawie Zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami Nadleśniczy Nadleśnictwa Olsztynek:

1) Zarządzeniem nr 45/2021 z dnia 28 października 2021 w sprawie korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Olsztynek wprowadza Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Olsztynek,

2) Zarządzeniem nr 53/2021 z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie udostępnienia dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Olsztynek dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami:

a) udostępnia do ruchu publicznego drogi leśne, których wykaz stanowi załącznik nr 1,

b) zezwala na postój pojazdów w miejscach, których wykaz stanowi załącznik nr 2,

c) wskazuje lokalizację udostępnionych dróg leśnych oraz wyznaczonych miejsc postojowych na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 3,

d) wprowadza Regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Olsztynek stanowiący załącznik nr 5,

e) wprowadza Projekty stałej organizacji ruchu dla dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego stanowiące załączniki od nr 6 do nr 15.