Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

Siedliska lasowe i olsy zajmują 79,77% natomiast siedliska borowe 20,23% powierzchni leśnej nadleśnictwa. Średni wiek wszystkich drzewostanów w Nadleśnictwie to 60 lat, przeciętna zasobność to 285 m3 drewna na hektar.

Udział siedlisk w powierzchni leśnej przedstawia się następująco :

las świeży (Lśw) – 38,13%,

las mieszany świeży LMśw –36,55%,

bór mieszany świeży BMśw – 15,58%,

pozostałe typy siedliskowe zajmują 9,74% powierzchni.

Gatunkami budującymi drzewostany na terenie Nadleśnictwa Olsztynek są: sosna pospolita, świerk, modrzew europejski, brzoza brodawkowata, buk zwyczajny, dąb szypułkowy, dąb czerwony, olsza czarna, modrzew europejski, jodła, klon pospolity, klon jawor, jesion wyniosły, grab zwyczajny, lipa drobnolistna, osika, olcha szara. Ponadto stwierdzone zostało występowanie takich gatunków drzewiastych jak: wiąz pospolity, brzoza omszona, sosna wejmutka, daglezja zielona, jarząb pospolity, grochodrzew, wierzba biała, kasztanowiec biały.

Drzewostany z panującą sosną zajmują 8 815 ha (52,17%)

z panującym świerkiem 1 144ha (6,8%),

z panującą brzozą 2311 ha (13,7%),

z panującym bukiem 2 002 ha (11,8%),

z panującym dębem 1 630 ha (9,6%),

z panującą olchą 594 ha (3,5%).