Lista aktualności Lista aktualności

Weryfikacja lokalizacji drzewostanów o szczególnych walorach przyrodniczych

Wyznaczenia drzewostanów dokonano na podstawie Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce - lipiec 2006 r.

         W zwiazku ze stwierdzeniem podczas przeprowadzonego w dniach 16-18.06.2021 roku, audytu gospodarki leśnej w systemie FSC niezgodności polegającej na niewłaściwym zakwalifikowaniu drzewostanów HCVF (High Conservation Value Forests), do kategorii 4.1. (lasy wodochronne) oraz  3.1 (ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące) Nadleśnictwo Olsztynek zweryfikowało wprowadzoną Decyzją Nadleśniczego Nr 24/19 z dnia 11.06.2019 r. listę drzewostanów zakwalifikowanych do tych kategorii.

Lista wydzieleń zaliczonych do kategorii HCVF 3.1, 4.1 wraz z mapami znajduje się w zakładce: Nasza praca / Ochrona przyrody / Lasy HCVF.