Lista aktualności Lista aktualności

ASF - monitoring obszarów leśnych

        W ramach monitoringu terenów leśnych pod kątem zapobiegania rozprzestrzenianiu się Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na gruntach pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Olsztynek, w dniach 22-24.11.2021 roku, przeprowadzono poszukiwania padłych dzików. Poszukiwania przeprowadzono na obszarze czterech leśnictw i objęto nimi grunty położone na terenie powiatu iławskiego oraz częściowo ostródzkiego. Podczas poszukiwań nie stwierdzono przypadków padłych dzików na obszarze powiatu ostródzkiego. Natomiast w leśnictwie położonym na terenie powiatu iławskiego odnaleziono kilka padłych dzików, o czym poinformowano Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie. Z odnalezionych, padłych dzików zostały pobrane próbki do badań a szczątki zutylizowane.