Wydawca treści Wydawca treści

Zamknięcie kładki na Uroczysku Kołatek

Z przykrością informujemy, że kładka na Uroczysku Kołatek ze względów bezpieczeństwa została rozebrana. Uroczysko Kołatek jest obszarem cennym przyrodniczo, bogatym w rzadkie rośliny, charakterystyczne dla terenów bagiennych. Kładka, która od kilku lat funkcjonowała, niestety uległa naturalnej degradacji, przez co dalsze korzystanie z niej zagrażałoby bezpieczeństwu. W związku ze stale obniżającym się poziomem wód, w chwili obecnej nie chcemy dodatkowo ingerować w ten obszar poprzez budowę nowej kładki. Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom obszar w dalszym ciągu pozostanie cenny przyrodniczo i nie dojdzie do osuszenia bagna, a my w przyszłości będziemy mogli ponownie utworzyć dla Państwa kładkę na Uroczysku Kołatek.