Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ogień - groźny wróg lasów

Ogień - groźny wróg lasów

Ogień to jeden z najgroźniejszych wrogów lasu. Wczesna wiosna to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych.

Suche liście i pozostałości roślinne są doskonałym materiałem palnym. Niestety, za 9 z 10 pożarów odpowiedzialny jest człowiek.
Leśnicy wykazują się ogromną troską i podejmują wiele działań mających na celu ograniczenie do minimum ryzyka powstania pożaru. Dlatego już dziś (21.03.2022r.) w Nadleśnictwie Olsztynek rozpoczynają się stałe dyżury przeciwpożarowe, a pracownicy nadleśnictwa wzięli udział w szkoleniu w tym zakresie.
Podstawą systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego są dyżury w punktach alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) oraz na wieżach obserwacyjnych (dostrzegalniach) z których, prowadzi się stały monitoring terenów leśnych (na terenie Nadleśnictwa Olsztynek zlokalizowane są 2 takie wieże).
Dodatkowo w celu zapewnienia szybkiego dotarcia do pożaru oraz podjęcia działań gaśniczych nadleśnictwo dysponuje oznakowaną siecią dróg leśnych stanowiących dojazdy pożarowe.Nieodłącznym elementem systemu są również wyznaczone punkty czerpania wody, należycie utrzymane pasy PPOŻ oraz system łączności radiowej i telefonicznej.
Apelujemy o ostrożność i rozwagę w lasach.
Pamiętaj!
- zauważyłeś pożar niezwłocznie poinformuj Państwową Straż Pożarną nr tel. 998 lub bezpośrednio nadleśnictwo;
- wypalanie traw jest nielegalne;
- używanie otwartego ognia w lesie, jak również do 100 m od granicy lasu jest zabronione.