Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

III Ogólnopolski Kongres Wychowanie trwa wiecznie

III Ogólnopolski Kongres Wychowanie trwa wiecznie

W dniu 06-07.06.2022 r. Nadleśnictwo Olsztynek uczestniczyło w III Ogólnopolskim Kongresie „Wychowanie trwa wiecznie. Rodzina źródłem dobra” na PGE Narodowym w Warszawie.

   Wydarzenie zorganizowano w kontekście obecnej sytuacji i zachodzących przemian cywilizacyjnych oraz oceny perspektyw skutecznego rozwoju szeroko pojętej edukacji i wychowania. Działalności LP wpisuje się w myśl przewodnią wydarzenia. Jednym z zadań LP jest edukacja społeczeństwa, uwrażliwienie na otaczający świat, kształtowanie proekologicznych postaw, a także propagowanie aktywnych form wypoczynku na terenach leśnych.

   Lasy pełnią również ważną funkcję społeczną. Ogólnodostępne tereny leśne umożliwiają rodzinne spędzanie czasu wolnego na łonie natury. Las jest doskonałym miejscem m.in.  na wspólne spacery, jazdę na rowerze, grzybobranie czy też biwakowanie.

  Prowadzona przez LP zrównoważona gospodarka leśna jest gwarancją trwałości lasów. Racjonalne korzystanie z zasobów przyrodniczych i wychowanie obecnych oraz przyszłych pokoleń w duchu odpowiedzialności za wspólne dobro jakim są polskie lasy zapewni, że LAS BĘDZIE TRWAŁ WIECZNIE.

Więcej na:

https://polskieforumrodzicow.pl/aktualnosci/naturalnym-miejscem-dla-dziecka-jest-rodzina-relacja-z-pierwszego-dnia-kongresu-wychowanie-trwa-wiecznie