Lista aktualności Lista aktualności

Rewitalizacja cmentarza wojennego w Swaderkach

W sobotę (15.05.21 r.) leśnicy z Nadleśnictwa Olsztynek wraz z członkami Towarzystwa Przyjaciół Olsztynka wzięli udział w pracach mających na celu rewitalizację cmentarza w Swaderkach. Jest to cmentarz wojenny z I wojny światowej i według art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami podlega ochronie konserwatorskiej (nr rejestru A3684/93). Wszystkie prace na cmentarzu odbywają się zgodnie z pozwoleniem wydanym przez warmińsko-mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przed rozpoczęciem prac cały obszar cmentarza pokryty był roślinnością, mogiły nie były widoczne. Planowane prace miały polegać na odtworzeniu mogił, zgodnie z ich pierwotnym przebiegiem- ułożenie kamiennego krawężnika wokół wszystkich mogił (wg szkicu W.Knercera). Nikt nie spodziewał się, że uda nam się odnaleźć oryginalne mogiły, jednak dzięki zaangażowaniu i wspólnej, ciężkiej pracy kilkunastu osób, udało się odkryć kamienne krawędzie wszystkich ośmiu mogił. W trakcie prac na terenie cmentarza posadzono także 15 świerków oraz 2 lipy (zgodnie ze szkicem W.Knercera). Lipy i świerki wyhodowane zostały w Szkółce Leśnej naszego Nadleśnictwa, z nasion poświęconych w 2017 roku przez Papieża Franciszka w Watykanie. Na zakończenie akcji rewitalizacji cmentarza, Nadleśniczy Nadleśnictwa Olsztynek serdecznie podziękował wszystkim obecnym uczestnikom za zaangażowanie i wykonaną pracę. Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem.

W kolejnych etapach prac zaplanowano ustawienie na mogiłach drewnianych krzyży, ogrodzenie cmentarza, a także obsadzenie obszaru cmentarza roślinami zimozielonymi m.in. barwinkiem pospolitym i bluszczem pospolitym.